Procesfacilitering i dagtilbud (håndbog)
I dagtilbud finder vi mange mødeformer: Stuemøder, afdelingsmøder, pædagogiske møder eller pædagogiske dage for blot at nævne nogle få. Disse møder danner rammen for en væsentlig del af det pædagogiske personales arbejde med at udvikle den pædagogiske kerneopgave og praksis. På møderne må personalet forholde sig til såvel politisk initierede beslutninger som egne handlemuligheder deri. Et navigationsarbejde, som kræver et tydeligt billede af det pædagogiske mål, gode dialogiske evner og ikke mindst et blik for egne og kollegers evne til at samarbejde.

Disse møder kan her forstås som dialogiske processer. At facilitere dialogiske processer i dagtilbud er en særlig opgave: Først og fremmest må processerne være effektive, da tiden ofte er begrænset. Herudover eksisterer det forhold, at det pædagogiske personale i dagtilbud i høj grad består af mennesker, som er dybt investeret i at varetage børns trivsel og udvikling, hvilket kan indebære ofte stærke følelser og tydelige holdninger. At facilitere processer i dagtilbud handler derfor om at tage højde for og være i stand til at rumme netop det forhold. Procesfacilitering bliver dermed en indgang til at fremme dialogen, forståelsen og samarbejdet blandt kolleger.

I denne bog får du vejledning i, hvordan du, som leder, ressourceperson, konsulent eller pædagog kan blive en bedre procesfacilitator i dagtilbud. Ved hjælp af konkrete værktøjer, metoder og øvelser vil du blive i stand til facilitere dialogiske processer og dermed give det pædagogiske personale bedre muligheder for at udrette det, de ønsker. Bogen er anvendelig som håndbog, og kan bringes med ‘helt ud på gulvet’, der, hvor du faciliterer processen. Bogen er skrevet af Erik Sassersen Møller, systemisk coach og konsulent med flere års erfaring inden for procesfacilitering og supervision.

Data
194 sider spiralryg
Kr. 360,- incl. moms
Se mere på www.dafolo.dk

Eller endnu lettere: Køb den hos mig for kr. 325,-.
Brug kontaktformularen her på siden: Kontakt mig.